Kognitīvi biheiviorālā hipnozes terapija un dzīves kvalitātes uzlabošana

Apgalvo, it kā Zigmunds Freids ir teicis, ka psihoanalīzes uzdevums ir paņemt cilvēka bēdas un pārvērst tās vienkāršā cilvēciskās eksistences nelaimē. Šeit mazliet ieskicēju kognitīvi biheiviorālās hipnozes terapijas izmantošanu, lai uzlabotu it kā pašpietiekamu cilvēku dzīves kvalitāti. Tie ir cilvēki, kas nekad negriežas pēc palīdzības, bet bieži izjūt, ka nav līdz galam pašrealizējušies. Kā zināms, bieži vien viņi it kā ir laimīgi, bet nereti izjūt stipru neapmierinātības sajūtu. Citiem vārdiem sakot, mēs visi piederam pie tādiem cilvēkiem. Nekāda intervence, vai tā ir psiholoģiska vai kāda cita, neuzdāvinās cilvēkiem mūžīgu laimi, bet iespēja uzlabot viņu pašsajūtu pastāv. Kas cilvēkus dara laimīgus? Atbildēt var dažādi: nauda, mīlestība(vai sekss), panākumi, liels draugu skaits un/vai jauni pārdzīvojumi(un daudz kas cits). Kā zināms, viss minētais izrādās ārējie atribūti: dodiet man vairāk lietu vai pašu labāko, un es beidzot kļūšu laimīgs. Bet jaunu mantu iegūšana parasti veicina jaunu vēlmju loku(parasti prasības) , prasībām kļūstot arvien augstākām. Protams, mēs varam pacensties mainīt savu apkārtni, lai kļūtu laimīgāki, bet tas ir pietiekami sarežģīts un ne vienmēr attaisnots lēmums( Ellis, 1977). Racionāls risinājums paredz iracionālu pārliecību nomaiņu uz daudz adaptīvākām pārliecībām. Bernards( Bernard, 1993) konstatēja, ka “Racionālās pieejas pamatā ir tas, ka sākotnējām izmaiņām jānotiek mūsos pašos. Bernards( Bernard, 1993) uzskaitīja racionālus uzstādījumus un vērtības, kas, pēc viņa domām ir spējīgas palīdzēt cilvēkiem kļūt daudz laimīgākiem. Daudzi no tiem ir bihevioristiski pēc dabas. Turpretī tie, kas minēti zemāk ir kognitīvi.

  1. Neapvainojiet citus tajā, ka viņi jūs padarījuši nelaimīgus. Uzņemieties uz sevi atbildību par personīgo laimi.
  2. Atļaujiet sev būt laimīgam – pat ja galu galā citi būs nelaimīgi.
  3. Pieņemiet svešu palīdzību.
  4. Neņemiet lietas tuvu pie sirds.
  5. Izskatiet nenoteiktību kā izaicinājumu; nebaidieties no tā.