Atmiņa ir maldinoša parādība. Lai gan mēs domājam, ka zinām, kas ir atmiņa, jaunākie pētījumi ir pierādījuši, ka bieži vien atmiņas ir tieši tādā pašā mērā uzkonstruētas, cik reālas. Mazliet apskatīsim, kā pārveidot disfunkcionālas atmiņas. Varbūt var likties, ka tas ir neiespējami vai nevēlami, bet ir pētījumi, kuri parāda tā lietderību noteiktos apstākļos. Lielākā daļa no mums, ja mums jautātu, kas ir atmiņa, varētu atbildēt, ka atmiņas ir pagātnes notikumu atcerēšanās. Tas it kā nozīmētu, ka šis pieņēmums ir neapgāžams. Mēs zinām, protams, ka ne vienmēr var atcerēties visu, kas noticis, vai to, ko mēs vēlamies atcerēties, bet parasti mēs uzskatām, ka mūsu atmiņas ir precīzas. Vienīgā problēma - iemācīties atcerēties vairāk. Apziņas analogs, ko bieži izmantojam ir magnetofons vai dators. Visa informācija ir šifrēta un glabājas mūsu atmiņā, vienīgā problēma ir piekļuve tai. Mēs zinām, ka cilvēki var apzināti melot vai izkropļot patiesību, bet mēs domājam, ka patiešām zinām, kāda ir patiesība. Tieši tāpēc mums nepatīk, vai nesaprotam indivīdus, kuri, kā izrādās, ir sagrozījuši patiesību vai nepareizi atcerās to, kas mums ir „zināms” kā patiesība. Šī nostāja ir neatņemama daļa no Freida koncepcijas par izstumšanu, saskaņā ar kuru sāpīgi notikumi tiek izspiesti no apzinātās domāšanas sfēras. Šajā sistēmā ar hipnozes palīdzību var pacelt izstumtās informācijas plīvuru, lai cilvēks varētu atcerēties šos notikumus, citiem vārdiem sakot, lai apslēptais nesāpīgā formā tiktu apzināts. Bet ko darīt gadījumā, ja uzskatām, ka atmiņai nevar uzticēties? Ko darīt, ja atmiņa ir pakļauta nemitīgām pārmaiņām gadu gaitā, gan uzkrājot jaunu dzīves pieredzi , gan vienkārši mainoties dzīves apstākļiem? Ko darīt, ja atmiņa, iespējams, kaut daļēji ir konstruēta tā, lai reaģētu uz cilvēku bailēm, vēlmēm un cerībām? Šajā gadījumā mēs nevaram uzskatīt par meļiem tos, kuri atceras notikumus savādāk nekā citi cilvēki, it īpaši jūs paši. Iespējams viņi melo, bet varbūt arī nē. Var būt viņi vai mēs izmantojām rekonstruētās atmiņas notikumu atspoguļojumu? Pētījumi ir parādījuši, ka iespējams tā tas notiek dzīvē.