Iemācieties meditēt!

Kā meditēt? Meditācija ir prāta fokusēšanas process uz kādu objektu vai domu ar mērķi pilnībā atslēgt uztveri. Patiesībā, nav atšķirības starp pašhipnozi un meditāciju. Abās izmanto vienus un tos pašus dabiskos procesus transa sasniegšanai. Daži cilvēki tic, ka meditācija ļaus viņiem iegūt garīgo līdzsvaru vai uzlabot veselību. Visas meditācijas formas var palīdzēt pārvarēt stresu, laika un termiņu spiedienu, tikt galā ar sarežģītām attiecībām, nemieru un dusmām. Iemācīties meditēt ir ļoti viegli. Visas meditācijas tehnikas ir radušās reliģisku prakšu ietvaros. Galveno reliģiju vairākums izmantoja meditācijas tehnikas paaugstināta garīguma sasniegšanai. Pieņemts uzskatīt, ka pastāv divas meditācijas pamatformas - Dzen meditācija, kas ļauj dziļāk izzināt sevi, un transcendentālā meditācija, lai paceltos jeb izietu ārpus sevis. Meditatīvās uztveres tehnikas. Meditatīvā uztveres tehnika ir radīta, lai padarītu mediatoru daudz noskaņotāku un piesaistītāku savai pasaulei. Apzināšanās tiek izmantota tagadnes momenta realitātes uztverei. Tradicionālā austrumu meditācija māca, ka visas domas tiek izdzītas un saprāts fokusējas uz vienkāršām lietām. Vēl jo vairāk, daudz precīzāks būs apgalvojums, ka uztveres meditācijas objekts ir katra momenta atbrīvošana no acumirklīgām domām. Daudzu cilvēku prāts vienmēr ir aktīvs, to sauc par rumināciju (pārdomām). Ruminācija neļauj viņiem atslābināties, traucē gulēt un izraisa pastāvīgas trauksmes sajūtu, jo viņi nekad neatpūšas. Uztveres meditācija pārtrauc domu straumi un ļauj saprātam izslēgt negatīvās domas. Līdzko domas atvienojas, uztvere ļauj darboties jūsu dabiskajai atjaunošanās spējai. Uztveres meditācija. Uztveres meditācija - tehnika, kas radīta, lai ļautu jums atklāt to, kas notiek jūsu prātā un saprast, kas notiek ar jums tieši tagad. Cilvēki, kuriem palīdz šī tehnika, – visbiežāk ir tie, kas jūt, ka pasaule ir pārāk strauja. Viņu saprāts vienmēr ir aktīvs un viņi satraucas par nākotni vai arī sēro par pagātni, bet nekad neiet kopsolī ar tagadni. Iezemēšanās - meditācijas tehnika, kas radīta, lai ļautu sasprindzinājumam pamest jūsu ķermeni un attīrīt jūsu prātu no liekiem satraukumiem. Parasti, sasprindzinājums un negatīvās enerģijas jūsos atrodas straumes veidā, kas no jūsu galvas plūst lejup pa ķermeni. Iezemēšanās ļaus jums pārdomāt jūsu vietu visumā, iegūt harmoniju ar zemi, uz kuras mēs dzīvojam, kā arī savienoties ar jūsu iekšējo, garīgo būtību. Cilvēki, kuriem palīdz šī tehnika - tie, kas lielāko laika daļu jūt disbalansu. Viņiem nepieciešams atbrīvoties no spriedzes pēc smagas dienas vai atrast savienošanās veidu ar savu iekšējo es. Teorija. Daudzi cilvēki tic, ka visums ir piepildīts ar enerģiju, ka zeme un viss, kas ir apkārt, rezonē ar šo enerģiju un, ka mūsdienu dzīvesveids izjauc iekšējo enerģijas balansu. Lai to atgrieztu, nepieciešams iezemēt iekšējo enerģiju, kas atgriezīs to sākotnējā līmenī. Kad bāzes līmenis ir atjaunots, - jūs sasniedzat harmoniju. Iezemējums tiek pārdzīvots kā dziļa atslābināšanās, vienreizīguma un harmonijas pieņemšanas sajūta. Mērķis. Iezemēšana - iekšējā miera stāvokļa sasniegšanas veids. Galvenā tehnika sastāv no divām daļām - koncentrēšanās un iezemēšanas. Meditatīvās koncentrēšanās tehnikas. Koncentrēšanās tiek izpildīta, koncentrējot prātu uz jūsu ķermeņa smaguma centru, kad jūs stāvat vai sēžat. Visizplatītākā tehnika – ieelpa stāvus stāvoklī, kā arī roku pacelšana un saliekšana virs galvas ieelpas laikā, bet pēc tam to lēna nolaišana un atgriešana pozīcijā gar sāniem izelpas laikā. Tam seko elpošana jums ērtā tempā, paceļot un nolaižot rokas ritmā ar elpošanu. Jūs varat atkārtot arī atslābinošo frāzi, tādu kā ceļš uz harmoniju vai tagad lejup līdz ar katru izelpu. Pēc tam mēģiniet saprast, kurā vietā sevī jūs jūtat enerģiju. Vairākums cilvēku saka, ka atrodoties līdzsvarā,- viņi jūt enerģijas centru kaut kur nedaudz augstāk par nabu, bet, atrodoties ārpus līdzsvara, - kaut kur ķermenī, parasti krūšu vai kakla rajonā. Daudzi uzskata, ka enerģija koncentrējas Čakrās, bet pēc tam plūst starp tām, vedot pie absolūtās harmonijas. Koncentrēšanās sastāv no jūsu prāta izmantošanas ar mērķi apzināties sava enerģijas centra atrašanās vietu, bet pēc tam - jāpanāk, lai tā jūsu ķermenī plūstu un, lai tas šķistu dabiski. Meditatīvās iezemējuma tehnikas. Līdzko jūs esat pārvietojuši savu smaguma centru uz vietu, kur tam jāatrodas - pārtrauciet centrēšanas procesu un fokusējieties uz iezemēšanu. Fokusējiet savu prātu uz smaguma centru un prātā iedomājieties, kā pieaug saikne no jūsu enerģētiskā centra, caur jūsu ķermeni, pie kājām un lejup - zemē. Sajūtiet saikni starp jūsu enerģētisko centru un zemes centru, sāciet just enerģijas pārvietošanos jūsu ķermenī, starp jūsu ķermeni un zemi. Izpildes laikā jūs sapratīsiet, kas ir šī jauniegūtā enerģija, kā tā plūst pa centru starp jūsu ķermeni un zemi. Šādā veidā zemes enerģija ļaus jums sabalansēt enerģiju savā ķermenī, bet jūs sajutīsiet, ka jūsu ķermenis savienojas un saplūst ar zemi, it kā jūs iegrimtu tajā. Ļaujiet šīm sajūtām augt līdz brīdim, kamēr sajutīsiet absolūtu līdzsvaru starp sevi un zemi. Mērķis ir visuma vienotības sajūta, saiknes ar zemi izjušana, atskārsme, ka jūs esat zemes daļa. Ļaujiet dabiskajai plūsmai ritēt un atjaunot jūsu līdzsvaru. Transcendentālās meditatīvās tehnikas. Transcendentālā meditācija ir radīta, lai atslēgtu cilvēku no apkārtējās pasaules un fokusētu viņa uzmanību uz savu iekšējo pieredzi. Elpošana. Elpošanas kontrole ir visvienkāršākā meditācijas forma. Fokusējieties uz savu elpošanu un sakiet paši sev domās - Ar katru izelpu Es iegremdējos arvien dziļāk un dziļāk…es atslābinos. Turpiniet čukstēt es atslābinos….kļūst arvien vieglāk... tas padarīs jūsu kājas atslābinātākas un smagākas. Koncentrējieties uz savu ekstremitāšu svara izjūtu, elpojot arvien mierīgāk un mierīgāk. Pēc tam, kad jūs būsiet gatavi, sajūtiet kā jūsu kājas pilnībā zaudē svaru un ļaujiet sev attālināties, pamest šo vietu. Mantras. Mantra - ir vārds vai frāze, kas tiek atkārtota atkal un atkal, kamēr prāts neieslīgst transā. Mantru pamatā ir ticējums, ka vārdiem ir maģisks spēks, bet vārda skaņa var likt vārda nozīmei kļūt par manifestu. Meditācija ar mantras palīdzību darbojas pateicoties prāta ieslīgšanai transā un sakarību zaudēšanai. Paņemiet vienkāršu vārdu, tādu kā nauda, vai tādu ritmisku vārdu kā nirvana vai mūžība vai pat kouabunga, un atkārtojiet to domās vai skaļi aptuveni piecas minūtes. Zināmā brīdī jūs atklāsiet, ka vārds ir zaudējis savu jēgu, tā izrunāšanas laikā - tas skan dīvaini, jums nesaprotami. Tas ir pirmais atvienošanās posms. Viena jūsu prāta daļa veic mēģinājumu, bet otra garlaikojas viena vārda pastāvīgās atkārtošanas dēļ un sāk klaiņot. Sākumā – šī atvienošanās atgriež jūs apzinātā stāvoklī, tomēr, prakses gaitā, jūs sapratīsiet, ka jūs varat vērsties pie sava prāta klaiņojošās daļas, atstāt otru daļu un doties uz mēģinājumu. Kaut arī mēģinājums palēninās un iegremdēs jūs transa sajūtā. Jebkurš vārds vai frāze derēs, bet dažus vārdus ir daudz vienkāršāk atkārtot pastāvīgi, tāpēc sāciet ar divzilbju vārdiem. Komerciālajā meditācijā parasti izmanto tradicionālos Hinduisma vai Sanskrita vārdus vai frāzes, citi rada unikālas mantras katram indivīdam, savienojot vairāku Hinduisma dievu vārdus, bet rezultātā tie ir ļoti sarežģīti izrunājami un grūti iegaumējami. Daudz vienkāršāk ir izmantot jums ierastu vārdu vai frāzi. Skaitīšana. Skaitīšana – atkārtojošs process, kas tiek izmantots prāta novēršanai. Šī metode ir daudz izvērstāks mantru metodes variants, un daudzi atdod priekšroku tieši tam. Izvēlieties vārdu vai frāzi, bet pēc tam atkārtojiet to domās vai skaļi noteiktu skaitu reižu - sešdesmit sešas vai simts, piemēram. Ja jūs sajauksiet skaitu, tas jāsāk no nulles. Tas darbojas pateicoties tam, ka uzmanība sadalās vairākās atšķirīgās darbībās. Kamēr jūs atkārtojat vārdu, jūsu prāts attālinās no skaitīšanas un jūs arvien vairāk zaudējat saikni ar šo mēģinājumu. Kā variantu, var vizualizēt skaitu ikreiz, kad jūs atkārtojat vārdu un redzot, kā jūs pietuvojaties fināla skaitlim, jūs arvien attālināties. Kad jūs tiekat līdz fināla skaitlim - jūs sākat no jauna līdz brīdim, kamēr neiegremdējaties seansā. Kristāl-transa meditācija. Kristāli tikuši izmantoti gadsimtiem, tos pielietojuši meditācijā un svētajās ceremonijās. Koncentrācijai derēs jebkurš priekšmets, bet kristāli ir daudz labāki, jo tie atstaro gaismu un pastāvīgi maina rakstu. Labāk ir izmantot spožus jeb stiklam līdzīgus kristālus ar iekšējām šķautnēm un atspulgiem. Daudzi cilvēki jūt noteiktu krāsu vai rakstu ietekmi, kā arī to, ka kristāls ļauj tiem iegūt garīgo saikni. Novietojiet kristālu savā priekšā. Pagrieziet to tā, lai jūs varētu uz to palūkoties no jauna skatu punkta. Uz minūti vai divām akurāti novietojiet savas rokas uz kristāla, lai uzlādētu to un pastiprinātu savu psihisko ietekmi. Ievērojiet dziļu elpošanas ritmu. Ļaujiet stresam un negatīvajai enerģijai pilnībā pamest jūsu ķermeni izelpas laikā, ieelpojiet pozitīvo enerģiju ieelpas laikā. Kamēr jūs turat rokās kristālu, domājiet par šīs sesijas mērķi. Ja tas ir iespējams, mēģiniet vizualizēt jūsu jautājuma subjektu. Dažiem cilvēkiem patīk uzdot jautājumus skaļi, dažiem domās. Tagad, noņemiet rokas no kristāla, atveriet acis un izvēlieties vietu uz kristāla, kas nepiesaista uzmanību. Fokusējieties uz to. Ļaujiet jūsu acīm atslābināties un nefokusēties ne uz ko. Tad cieši palūkojieties uz kristālu, tas var sākt kļūt tumšāks un dūmot. Jūs varat atklāt, ka viss ap kristālu kļūst pelēks un pazūd. Ļaujiet tam notikt. (Neatgriezieties apzinātā stāvoklī. Nesatraucieties, pirmajās reizēs to izdarīt ir daudz vienkāršāk. Atgriešanās pie apzināta stāvokļa liks jums pamest transu un sagraus psihisko saikni. Ja tas notiks, vienkārši atslābinieties un ieejiet šajā stāvoklī vēlreiz.) Nemēģiniet izprast redzamos, jūtamos vai dzirdamos tēlus. Vienkārši samierinieties ar šo plūsmu. Jūs varat just kutināšanu vai vibrāciju, siltumu, aukstumu vai vienkārši attālinātību no sevis. Tā kristāls paaugstina vai pazemina jūsu rezonanšu līmeni, lai jūs varētu izveidot nepieciešamo psihisko saikni. Saņemtie tēli var neatbilst jūsu gaidām. Tas ir normāli, nepretojieties tiem. Jūsu zemapziņa zina, kāda informācija jums ir nepieciešama, vienkārši ļaujiet tēliem plūst, mainot un pieņemot nepieciešamās formas. Nemēģiniet racionalizēt tos nedz uzreiz, nedz vēlāk. Līdzko kristāls parādīs jums nepieciešamos tēlus, tie sāks pazust. Neapturiet seansu pēkšņi, pavērsiet procesu otrādi, atgriezieties sākumā. Vizualizējiet mīklas, atgrieziet tēlus, lai atgrieztu pašu kristālu tā sākotnējā stāvoklī. Atcerieties - ir nepieciešama prakse, tāpēc nesatraucieties, ja jums uzreiz neizdodas. Tas var prasīt laiku, ļaujiet kristālam harmonizēt jūsu enerģiju un tas sāks darboties. Meditācija ar kristāla lodes palīdzību. Kristāli tiek izmantoti tāpēc, ka tie ir lēti un pieejami. Tradicionālā meditācijas forma ar atvērtām acīm - tā ir meditācija ar kristāla lodes palīdzību. Lielākā daļa pārdošanā esošo kristāla ložu, vispār nav kristāli, tās izgatavotas no tīra stikla un nav piemērotas psihiskajam darbam. Tradicionālā kristāla lode ir darināta no kalnu kristāla, kvarca paveida. Īstam kristālam ir nepilnības, un kad jūs to griežat - jūs varat vērot virsmas formu izmaiņas. Vislabākajai lodei var būt iedobes, izliekumi un, pagrozot to, var veidoties varavīksnes krāsu atspulgi. Pareiza tipa kristāls ir visai rets un ļoti, ļoti dārgs. Tieši tāpēc senās čigānietes-zīlnieces vienmēr droši slēpa savu lodi, kad tā netika izmantota. To apklāja ar melnu zīdu, lai novērstu saskrāpēšanu un virsmas bojājumus. Pirms lodes izmantošanas to ievietoja gredzenā un pagrieza. Tad skatījās centrā, ļāva prātam atslēgties un saskatīt to, ko veido raksts.