Dažu klientu problēmas ir izraisījuši specifiski notikumi vai situācijas. Citiem klientiem ir uzvedības modeļi, kurus viņi atzīst par nelietderīgiem, bet šie modeļi nav saistīti ar noteiktu laiku, vietu vai notikumu. Šo uzvedību var balstīt uz personisko pārliecību. Katram cilvēkam viņa zemapziņā ir noformulēta attieksme pret sevi, kas arī reglamentē visu uzvedību un lielā mērā nosaka arī personības kodolu . Šis zemapziņas uzskats veido virkni ar pārliecībām. Personības kodola pārliecībām ir būtiska loma ilgtermiņa problēmu uzturēšanā. Ja vēlaties mainīt savu uzvedību, tad ir jāmaina jūsu personības kodola pārliecības. Personības kodola pārliecības ir stabilas un konsekventas laikā, bet tās var arī mainīt. Šie uzskati ir atkarīgi no katras konkrētās situācijas konteksta, tas ir, tās ne vienmēr vienādi ietekmē konkrētu dzīves situāciju. Piemēram, jūsu uzskati darba vidē par sevi var būt citi un pavisam savādāki, atrodoties sociālajā vidē. Pārliecības var vienkārši mainīt izmantojot hipnozes suģestijas.