Sevis iepazīšanas ceļš

Tiem, kuri ir ieinteresēti savu spēju attīstībā un meklē cilvēka pastāvēšanas jēgu: „Kas es esmu? Kādēļ es esmu? Kāds ir mans mērķis šajā pasaulē?”

Viss mūsu iekšējā pasaulē ir sakārtojams, pārkārtojams un transformējams...nekas mūsu prātā nevar mums darīt pāri, tikai mazliet pamainot skatu punktu un iekšējās pasaules redzes leņķi, mēs varam radīt sevī citas domas un sajūtas... Agri vai vēlu mūsdienu informācijas telpā parādīsies atbilde uz mūsu laika pamatjautājumu: „Kāda lielāka mērķa dēļ es dzīvoju? Kam es esmu uz šīs planētas radīts? Ar kādu sniegumu es varu šo pasauli uzlabot?” Šis ir ļoti svarīgs jautājums, it īpaši informācijas un patērēšanas laikmetā, kad cilvēks maldās reklāmas saukļu starpā, kad no visām pusēm mums piedāvā pakalpojumus un cilvēks sāk aizmirst par sevi pašu, par to, kas tieši viņā ir vissvarīgākais, mūžīgi pastāvošs, kas nedrīkst mainīties, lai kādi apstākļi būtu apkārt. Tieši tas, kas cilvēku padara par tādu – viņa Gars un garīgums. Kam ir dzimis cilvēks, kas ir tas lielākais, nekā noteiktas kompānijas makaronu un sviesta ēšana, noteiktas markas mašīnas pirkšana vai tiekšanās pēc augsta amata lielā kompānijā tikai tādēļ, ka tā ir prestiža lieta? Padomājiet, kas padara cilvēkus dižus. Tam ir tūkstošiem dažādu iemeslu, bet pamats ir tikai viens – diži cilvēki sev uzdod dižus jautājumus. Katrs ir dzimis kaut kam diženākam, tikai ne katrs var pateikt, kam tieši. Sevis iepazīšanas ceļš palīdzēs Jums noiet lielu atklāsmju un sevis izzināšanas ceļu. Ceļu, kuram pateicoties Jūs varēsiet iziet aiz ierastā robežām un atklāt apslēptas spējas. Ceļu, uz kura satiksiet savas iekšējās bailes un šķēršļus un varēsiet šo apstākļu spēku pārvērst par savu tālāko kustību, virzīšanos pie savas pilnas atmodas.

Sevis iepazīšanas ceļš savā pamatā uzdod un atrisina šādus jautājumus: Vai Jūs dzīvojat apzinātu dzīvi? Kāda ir tieši Jums lemtā dzīve ar pilnīgu sevis ziedošanu tai? Kā Jūs varat atbildēt uz šādu aicinājumu? Neatrodot savu dzīves aicinājumu, ir iespējams to nodzīvot ciešanās, nelaimē, apjukumā vai varbūt iegūstot nopietnas problēmas veselības, darba vai attiecību ziņā. Turpretim, ja dzīvot Sevis iepazīšanas dzīvi, tā var apbalvot ar visbrīnišķīgākajām dāvanām, bet ja no šī ceļa noiet, tad var arī pārdzīvot neskaitāmas ciešanas. Mūsu mērķis ir izpētīt, kā Jūs saskaņojaties ar visdziļāko sava gara daļu, kā savienojaties ar to tādā veidā, lai visas Jūsu domas, jūtas un rīcības būtu pamatotas uz cilvēka garu. Sevis iepazīšanas ceļš ir par to, kā pamosties un atvērties tam, ko nes dzīve, ko tā no Jums gaida. Šis aicinājums nav vienmēr tik viegls, bet citādi Jums arī nav jābūt par savas dzīves varoni, lai uz to atbildētu. Sevis iepazīšanas ceļa priekšroka ir , ka tas dod sevis un savas dzīves svarīguma izjūtu. Tomēr, vienlaikus ar to Jūs tiksiet izaicināti un nāksies arī apzināties savas rīcības sekas. Kur ir gaisma, tur būs arī ēnas, varētu pat teikt, ka, jo spožāka gaisma, jo melnākas ēnas. Dzīvot pilnu dzīvi nozīmē vērsties un valdīt gan par gaismu, gan ēnām. Citiem vārdiem, mēs pievērsīsimies tām parādībām, kuras varētu nosaukt gan par dāvanu ,gan brūci. Katrā no mums mīt mūsu dzīves dāvana, un mūsu mērķis ir nodot to pasaulei. Vienlaikus ar to, katram ir arī sava brūce, kura sākas jau ar pašu dzīvi – ģimenes brūces, kultūras brūces, pasaules brūces. Sevis iepazīšanas ceļš vēsta par to, kā pozitīvi saskaņoties ar šīm enerģijām. Tādējādi, Sevis iepazīšanas ceļš stāsta par to, kā dzīvot ar savu dāvanu un kā dziedināt brūces. Jūsu spēks un pilnība nāk no šīm divām enerģijām, un tās sekos Jums ceļā, ietekmējot tuvas attiecības, darbu, veselību un attīstību. Šis ir sinhrons process, kura ietvaros Jūs varat gan dziedināt sevi, gan dot pasaulei savu dāvanu, kura arī šajā pasaulē paliks mūžīgi.