Ūdens, veseliba un svara kontrole: miti un fakti

Mits: pieaugusajiem ir vajadzigs tikai 2 l udens diena optimala udens lidzsvara nodrosinasanai Fakts: musdienu rekomendacijas - 2 edamkarotes (30 ml) uz 1 kg svara. Piemeram, ja svars ir 67 kg jums jaizdzer 2,3 l udens diena. Jo lielaka cilveka masa, jo lielaka vielmainas slodze, jo vairak udens vinam ir nepieciesams. Mits: slapes ir labaka atudenosanas pazime Fakts: slapju indikators nenostradas lidz momentam, kad jums jau neizpaudisies vaja atudenosana. Labakais mitrinasanas indikators var but jusu urina krasas verosana. Caurspidigs vai iedzeltens urins liecina par pietiekamu mitrinasanu. Tumsdzeltens vai zeltains urins ir raditajs, ka jadzer vairak. Vel viens veids kontrolet mitrinasanu – tas ir tualetes apmeklesanas biezums. Urinesana katras 2 stundas – ta ir laba pazime, ka jus dzerat pietiekami daudz udens. M its: dzert daudz udens - neveseligi Fakts: iznemot dazas saslimsanas, jusu organisms izmanto to udens daudzumu, kurs vinam ir vajadzigs, un atbrivosies no lieka. Pie normaliem nosacijumiem neeksiste parak liels udens daudzums. Ieteicams dzert udeni lenam, pa malkam, nevis norit uzreiz daudz, lai neizsauktu diskomfortu kungi. Mits: liela udens daudzuma paterins palielina slodzi uz nierem Fakts: normalai nieru funkcionesanai ir vajadzigs udens. Kad organisma nav pietiekama udens daudzuma, nierem nakas kompenset so trukumu ar koncentreta urina lielaka daudzuma izdalisanu, kas var novest pie nierakmenu veidosanas. Mits: ja jums ir problemas ar skidruma aizturi, dzeriet mazak udens Fakts: patiesiba ir pilnigi preteja. Kad jusu organisms izjut udens trukumu, tas uztver to ka izdzivosanas draudus un kompense udens trukumu ar ta iekonservesanu. Pietiekama udens (2 edamkarotes (30 ml) uz 1 kg svara) daudzuma paterins palidzes jusu organismam lidzsvarot udens daudzumu, vienlaikus izvadot no organisma lieko natrija daudzumu, kurs tiesi aizkave skidruma pareizu izvadi no organisma. Ja jus lietojat urindzenosos lidzeklus, neaizmirstiet dzert pietiekamu udens daudzumu. Mits: fizisku vingrinajumu laika labak izmantot sportiskus dzerienus, nevis udeni Fakts: pie fiziskiem vingrinajumiem, kas ilgst mazak par 60 minutem, ir velams dzert udeni. Isu treninu laika nav obligata elektrolitu (ko satur sportiski dzerieni) aizstasana, bet cukurs energetiskajos dzerienos dod tuksas kalorijas. Jums vajag kompenset zaudeta skidruma daudzumu, ko esat zaudejis vingrojot, savadak jus atri nogursiet un jusu raditaji pasliktinasies. Sverieties pirms un pec vingrinajumiem un izdzeriet ne mazak ka 0,5 l udens uz katriem pazaudetiem 0,5 kg. Mits: vasara ir vajadzigs vairak udens, neka ziema Fakts: atudenosana var iestaties tikai vasara, bet laba organisma mitrinasana nav mazak svariga ari ziema. Trenejoties ziema, jus ne tik specigi svistat, bet jusu organisms vienalga zaude skidrumu, tadel vajag obligati dzert udeni, citadi jusu fiziskie raditaji pasliktinasies Mits: svarigakais – mazak est, nevis vairak dzert – tad var notievet Fakts: pietiekama udens daudzuma paterins un svara samazinasana ir tiesi saistiti. Ja organisma trukst udens, tad tas notur taukus un starpsunu skidrumu. Gribat notievet – partrauciet dzert saldinatus dzerienus, sulas un kafiju, bet dzeriet daudz udens.